Projekt wykonawczy wentylacji technologicznej

chłodzenia silnika gazowego 110.000m3/h.