Oferujemy usługi wykonawcze

  • dostawa i wykonawstwo instalacji HVAC i sanitarnych,
  • dostawa i wykonawstwo instalacji przemysłowych w branży odpylania i HVAC,
  • uzyskiwanie pozwolenia na budowę w imieniu Inwestora,
  • kierowanie budową i robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji
  • nadzór autorski nad realizacją prowadzonych projektów,
  • nadzór inwestorski,
  • prowadzenie uruchomienia, pomiarów i regulacji instalacji
  • szeroko rozumiane doradztwo przy realizacji i eksploatacji instalacji przemysłowych, w tym instalacji pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX),
  • szkolenia personelu w zakresie eksploatacji instalacji,
  • opracowywanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji technicznej na potrzeby budowy i odbiorów instalacji (plany BIOZ, technologia robót, instrukcje eksploatacji i deklaracje zgodności, atesty materiałowe, instrukcje stanowiskowe, oceny zagrożenia wybuchem, oceny zgodności, protokoły pomiarowe i inne).

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

spalek-jakub-320x240

mgr inż. Jakub Spałek

logo-hvac

HVAC PLUS
Profesjonalne Usługi Inżynierskie Jakub Spałek

ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów
(Kompleks Invest Park Hajduki, budynek nr 19)

NIP: 627-240-58-95

www.HVACplus.pl
biuro@HVACplus.pl